PUBLICACIONS

PUBLICACIONS
  • Castillo Advocats és sinònim de proximitat i assessorament individualitzat per al client, la seva missió està guiada per les necessitats i interessos dels clients i un assessorament permanent i continu, per les directrius mestres de l’equip que conforma aquesta firma, amb l’únic objectiu que el client estigui en tot moment assabentat de  l moment processal en què ens trobem i del seu significat i conseqüències.
  • Aquest despatx s’erigeix ​​com un lloc on els clients puguin explicar els seus temors i les seves inquietuds, sense cap por i amb total confidencialitat, podent trobar una solució, en nom de protegir els seus interessos i fer valer els seus drets.
  • No és “el despatx”, sinó “EL SEU despatx”, cada persona el fa propi i li atorga el seu toc personal.
  • És un despatx que està basat en el feedback continu entre lletrat i defensat, entre advocat i client, i en definitiva, entre persona i persona.
D’altra banda, la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (RAE) s’entén pel concepte de “advocat” el següent:

<<abogado, dóna

De l’lat. advocatus.

1. m. i f. Llicenciat en dret que ofereix professionalment assessorament jurídic i que exerceix la defensa de les parts en els processos judicials o en els procediments administratius.

2. m. i f. Intercessor o mediador.

3. m. i f. Nic. Persona xerraire, enredadora, xerraire>>

Si bé és important la primera accepció, exercir la defensa en processos judicials, aquesta firma s’incardina en major mesura en la segona accepció del terme, establir-se com un mediador que s’incorpori en les relacions

entre dues parts enfrontades, en nom d’aconseguir un bon acord de totes dues, deixant en última ràtio la via judicial, ja que “un advocat serveix més que anar per judici, serveix per no anar a ell”, encara que és cert, que de vegades, no hi ha més remei.
6094